top of page
  • Writer's pictureLucienne

Evolutie

De afgelopen weken heb ik een aantal keren in verschillende programma’s op TV  voorbij horen komen dat iets zoveel miljoen jaar geleden op de aarde voorkwam. Een uitgestorven diersoort bijvoorbeeld of het ontstaan van de Alpen, om maar eens wat voorbeelden te geven. Dan hebben we het over een gebeurtenis van 250 miljoen jaar geleden! OK, ze kunnen er een paar jaar naast zitten want niemand kan natuurlijk exact vertellen hoe lang geleden de ijstijd was of dat de mammoet uitstierf. Maar toen ik ze hoorde praten over 250 en 500 miljoen jaar geleden duizelde het me even. Want dat is toch niet te bevatten?


Wereld nog niet zo oud

In mijn beleving is de wereld duizenden jaren oud. Ik weet natuurlijk dat het niet zo is, maar ik denk dat dit komt omdat de mens niet zo lang op de aarde rondloopt. Pas sinds de mens (gebruiks-) voorwerpen zijn gaan maken en gebruiken, muurschilderingen e.d. achterlieten en een taal heeft ontwikkeld om te communiceren, weten we ongeveer vanaf wanneer de aarde door mensen is gebruikt.


In al die miljoenen jaren is de aarde geëvalueerd en hebben er wezens op rondgelopen die na nog eens miljoenen jaren zijn uitgestorven. Uit één (of meer) van deze wezens is de mens ontstaan. Dat is ook weer een evolutie geweest van miljoenen jaren.


(Onder-) ontwikkeld

Als mens hebben we ons ontwikkeld tot hoe we nu leven. Nou ja in de meeste landen dan. Er zijn nog heel wat bevolkingsgroepen die qua levensomstandigheden een paar eeuwen achterlopen. De grootse ontwikkeling in de westerse wereld is toch wel de industrie geweest. De uitvinding van de elektriciteit, de motor en alles wat daaruit voortgekomen is, heeft ons leven in veel opzichten makkelijker gemaakt. Nadeel is dat we met alle industriële uitvindingen de wereld aardig aan het verkloten zijn. Niet alleen de uitstoot van giftige stoffen, maar ook de ontbossingen en vervuiling van bodem en zee. Ik kan mij nog herinneren dat mijn opa vroeger zei dat het geen probleem was als er afval in zee werd gestort “de zee is groot genoeg” had hij gezegd. In zijn beleving zal dat inderdaad het geval zijn geweest.


Uitgestorven

Je moet er toch niet aan denken dat de mens straks in al haar ‘wijsheid’ in staat is om de wereld om zeep te helpen. Dat onze nazaten straks uitsterven omdat we als mens niet goed kunnen omgaan met wat de aarde ons biedt. Dan stel ik me zo voor dat de planeet wel blijft bestaan, maar dat alle levensvormen verdwijnen en er na járen weer ergens voorzichtig een levensvorm ontstaat. Als daaruit dan weer een wezen ontstaat die een taal ontwikkelt en in staat is om gereedschappen en andere gebruiksvoorwerpen te maken en te gebruiken, begint de hele evolutie weer van voor af aan. Miljoenen jaren later vind iemand een fossiel van een mens of een restant van huis en wordt er op een communicatienet uitgelegd dat er waarschijnlijk al eerder mensen op aarde hebben geleefd maar dat die miljoenen jaren geleden zijn uitgestorven.   

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page